Προσόντα

Αναζητήστε τίτλους προσόντων επιλέγοντας μία ή περισσότερες από τις προκαθορισμένες τιμές στις κατηγορίες:

Μπορείτε να συνδυάσετε τιμές από διαφορετικές κατηγορίες, καθώς επίσης και να εισάγετε μέρος της ονομασίας του τίτλου σπουδών που ψάχνετε ως ελεύθερο κείμενο.

1 - 10 από 18
Επίπεδο Τίτλος
7 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης "Διεθνής Λογιστική, Ελεγκτική και Χρηματοοικονομική Διοίκηση". Σχολή Οικονομίας, Διοίκησης και Νομικών Επιστημών. Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος.
7 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης "Διοίκηση Ενεργειακών Συστημάτων". Σχολή Επιστημών και Τεχνολογίας. Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος.
7 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης "Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη". Σχολή Οικονομίας, Διοίκησης και Νομικών Επιστημών. Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος.
7 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης "Ενεργειακά Συστήματα". Σχολή Επιστημών και Τεχνολογίας. Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος.
7 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης "Ενεργειακός Σχεδιασμός Κτιρίων". Σχολή Επιστημών και Τεχνολογίας. Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος.
7 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης "Επικοινωνίες και Κυβερνοασφάλεια". Σχολή Επιστημών και Τεχνολογίας. Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος.
7 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης "Ηλεκτρονικό Επιχειρείν, Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα". Σχολή Επιστημών και Τεχνολογίας. Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος.
7 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης "Κινητή και Διαδικτυακή Υπολογιστική". Σχολή Επιστημών και Τεχνολογίας. Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος.
7 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης "Κλασική Αρχαιολογία και Αρχαία Ιστορία της Μακεδονίας: Από το Βασίλειο της Μακεδονίας στην Οικουμένη". Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών. Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος.
7 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης "Σπουδές στη Μαύρη Θάλασσα". Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών. Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος.