Προσόντα

Αναζητήστε τίτλους προσόντων επιλέγοντας μία ή περισσότερες από τις προκαθορισμένες τιμές στις κατηγορίες:

Μπορείτε να συνδυάσετε τιμές από διαφορετικές κατηγορίες, καθώς επίσης και να εισάγετε μέρος της ονομασίας του τίτλου σπουδών που ψάχνετε ως ελεύθερο κείμενο.

1 - 10 από 177
Επίπεδο Τίτλος
7 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης "Διεθνείς Σπουδές". Κατευθύνσεις: α) Ευρωπαϊκές Σπουδές και Διπλωματία, β) Στρατηγικές Σπουδές και Διεθνής Πολιτική. Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών. Σχολή Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.
7 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης "Διεθνής Διοικητική των Επιχειρήσεων". Κατευθύνσεις: α) Διεθνής Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων, β) Διεθνές Marketing. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα (ΤΕΙ Πειραιά).
7 Mεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης στα "Συστήματα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας". Κατευθύνσεις: α) Ηλιακά, Θερμικά, Φωτοβολταϊκά και Αιολικά Συστήματα, β) Έξυπνα Ενεργειακά Κτίρια, Μηδενικής Ενέργειας Κτίρια και Ηλιακά Παθητικά Κτίρια. Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Ελλάδας.
7 ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ - ΠΟΛΥΜΕΣΑ
7 ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - ΠΟΛΥΜΕΣΑ
7 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
7 Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης «Προηγμένα Συστήματα Παραγωγής, Αυτοματισμού και Ρομποτικής». Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης.
7 Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ενεργειακά Συστήματα». Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό ίδρυμα Κρήτης.
7 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
7 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ