Προσόντα

Αναζητήστε τίτλους προσόντων επιλέγοντας μία ή περισσότερες από τις προκαθορισμένες τιμές στις κατηγορίες:

Μπορείτε να συνδυάσετε τιμές από διαφορετικές κατηγορίες, καθώς επίσης και να εισάγετε μέρος της ονομασίας του τίτλου σπουδών που ψάχνετε ως ελεύθερο κείμενο.

1 - 10 από 55
Επίπεδο Τίτλος
8 ΑΝΟΙΚΤΗ ΚΑΙ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΣΧΟΛΗ ΑΝΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ)
8 ΑΣΤΡΟΣΩΜΑΤΙΔΙΑΚΗ ΦΥΣΙΚΗ (ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ)
8 ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ -ΠΟΛΥΜΕΣΑ (ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ)
8 Διδακτορικό δίπλωμα "Επιστημών Τροφίμων και Διατροφής". Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής. Σχολή Περιβάλλοντος. Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
8 Διδακτορικό Δίπλωμα "Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης". Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης. Σχολή Επιστημών της Διοίκησης. Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
8 Διδακτορικό Δίπλωμα στα "Μαθηματικά". Τμήμα Μαθηματικών. Σχολή Θετικών Επιστημών. Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
8 Διδακτορικό Δίπλωμα στα "Πληροφοριακά και Επικοινωνιακά Συστήματα". Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων. Σχολή Θετικών Επιστημών. Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
8 Διδακτορικό Δίπλωμα στη "Γεωγραφία". Τμήμα Γεωγραφίας. Σχολή Κοινωνικών Επιστημών. Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
8 Διδακτορικό Δίπλωμα στη "Δια Βίου Μάθηση & Ειδική Αγωγή". Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής. Σχολή Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.
8 Διδακτορικό Δίπλωμα στη "Διοίκηση Επιχειρήσεων". Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων. Σχολή Επιστημών της Διοίκησης. Πανεπιστήμιο Αιγαίου.