Ενιαίος και Αδιάσπαστος Τίτλος Σπουδών Μεταπτυχιακού Επιπέδου Εικαστικών Τεχνών. Κατευθύνσεις: α) Ζωγραφικής β) Γλυπτικής γ) Χαρακτικής. Τμήμα Εικαστικών Τεχνών. Σχολή Καλών Τεχνών. Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών.

Περιγραφή

Γνώσεις: Ο εκπαιδευόμενος θα αποκτήσει γνώσεις σχετικές με καλλιτεχνικές μεθόδους, παραδοσιακές και σύγχρονες στις 3 κατευθύνσεις οι οποίες προσφέρονται, Ζωγραφικής, Γλυπτικής και Χαρακτικής σε πρακτικό και θεωρητικό επίπεδο, καθώς και γνώσεις Ιστορίας της Τέχνης. Επίσης θα αποκτήσει γνώσεις γύρω από συγκεκριμένες περιοχές της αισθητικής και της θεωρίας της τέχνης, γύρω από τη μεθοδολογία της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης και των σχετικών θεωριών, καθώς επίσης την μεθοδολογία εφαρμοσμένων καλλιτεχνικών πρακτικών, ζητημάτων τέχνης και χώρου ή ακόμα αρχιτεκτονικού σχεδιασμού και άλλων, συγγενών με τα εικαστικά επιστημονικών ή καλλιτεχνικών πεδίων όπως η λογοτεχνία, το θέατρο, η φιλοσοφία ή η κινούμενη εικόνα. Δεξιότητες: Ο εκπαιδευόμενος θα αποκτήσει δεξιότητες σχετικές με την παραγωγή και δημιουργία καλλιτεχνικού έργου με την χρήση συγκεκριμένων εικαστικών πρακτικών και μεθόδων- και στις 3 κατευθύνσεις, Ζωγραφικής, Γλυπτικής, Χαρακτικής- σύγχρονων και παραδοσιακών, όπως, μεταξύ άλλων, τα ψηφιακά μέσα, οι πλαστικοί χειρισμοί δύο ή τριών διαστάσεων, καθώς και οι δεξιότητες οι οποίες αφορούν στην δημιουργία γεγονότων, εγκαταστάσεων και δράσεων. Άλλες δεξιότητες περιλαμβάνουν τον χειρισμό εφαρμοσμένων μορφών καλλιτεχνικής έκφρασης, όπως επίσης την κριτική αντιμετώπιση της δημιουργίας, μέσω των θεωρητικών γνώσεων τις οποίες έχει αποκτήσει. Ακόμα ο εκπαιδευόμενος θα έχει την δυνατότητα διδασκαλίας σε περιοχές σχετικές με την καλλιτεχνική η εφαρμοσμένη δημιουργία, το αρχιτεκτονικό σχέδιο και ζητήματα που αφορούν στην αισθητική ή άλλες θεωρητικές περιοχές.
Ικανότητες: Ο εκπαιδευόμενος θα είναι ικανός να παράγει εικαστικό καλλιτεχνικό έργο - και στις 3 κατευθύνσεις, Ζωγραφικής, Γλυπτικής, Χαρακτικής- σε παραπλήσιες εφαρμοσμένες περιοχές, ενώ ταυτόχρονα θα έχει την δυνατότητα να διδάξει και να συμμετάσχει σε έρευνα, βασισμένος στις γνώσεις και στις δεξιότητες τις οποίες απέκτησε.

Περαιτέρω πληροφορίες

Πλήρους Φοίτησης

Σχέση με την απασχόληση

Οι απόφοιτοι του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών που παρακολούθησαν και εξετάστηκαν επιτυχώς στα ειδικά θεωρητικά μαθήματα για την πιστοποίηση της διδακτικής και παιδαγωγική τους επάρκειας, αποκτούν προσόν διορισμού στον κλάδο ΠΕ 08 Καλλιτεχνικών Μαθημάτων στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε αυτόν τον τύπο προσόντος έχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (επίπεδο 4).
Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών του ίδιου επιπέδου ή επιπέδου 7 ή 8.

Φορέας Χορήγησης

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (Α.Σ.Κ.Τ)

Τύπος Προσόντος

Πτυχίο / Δίπλωμα ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ονομασία

Ανώτατη εκπαίδευση

Σκοπός

Βασικός

Διάρκεια

μέχρι 5 έτη