Στοιχεία Επικοινωνίας

ΣΙΝΔΟΣ Τ.Θ. 141 Τ.Κ. 57 400 Τηλ. 23100101, 103, 648 ΦΑΞ 2310799152 e-mail protei@admin.teithe.gr, dkokali@admin.teithe.gr

Ιστότοπος Φορέα Χορήγησης

http://www.teithe.gr