Θεματικοί Τομείς

ISCED4 ISCED3 Τίτλος
0011 001 Βασικά προγράμματα και προσόντα
0021 002 Γραμματισμός και Αριθμητισμός
0031 003 Προσωπικές δεξιότητες και ανάπτυξη
0111 011 Εκπαιδευτική επιστήμη
0112 011 Κατάρτιση για δασκάλους προσχολικής ηλικίας
0113 011 Κατάρτιση για δασκάλους χωρίς θεματική εξειδίκευση
0114 011 Κατάρτιση για δασκάλους με θεματική εξειδίκευση
0211 021 Οπτικοακουστικές τεχνικές και παραγωγή πολυμέσων
0212 021 Μόδα, διακόσμηση εσωτερικών χώρων και βιομηχανικό σχέδιο
0213 021 Καλές Τέχνες
0214 021 Χειροτεχνίες
0215 021 Μουσική και Τελεστικές Τέχνες
0221 022 Θρησκεία και θεολογία
0222 022 Ιστορία και αρχαιολογία
0223 022 Φιλοσοφία και ηθική
0231 023 Απόκτηση γλώσσας
0232 023 Λογοτεχνία και γλωσσολογία
0311 031 Οικονομικά
0312 031 Πολιτικές επιστήμες και διοίκηση
0313 031 Ψυχολογία
0314 031 Κοινωνιολογία και πολιτισμικές σπουδές
0321 032 Δημοσιογραφία και ανταπόκριση
0322 032 Σπουδές βιβλιοθηκονομίας, πληροφοριών και αρχειοθέτησης
0411 041 Λογιστική και φοροτεχνικά
0412 041 Χρηματοπιστωτική, τραπεζική και ασφαλίσεις
0413 041 Διαχείριση και διοίκηση
0414 041 Μάρκετινγκ και διαφήμιση
0415 041 Γραμματειακή υποστήριξη και εργασίες γραφείου
0416 041 Πωλήσεις χονδρικής και λιανικής
0417 041 Δεξιότητες εργασίας
0421 042 Νομικά
0511 051 Βιολογία
0512 051 Βιοχημεία
0521 052 Περιβαλλοντικές επιστήμες
0522 052 Φυσικά οικοσυστήματα και άγρια ζωή
0531 053 Χημεία
0532 053 Επιστήμες της γης
0533 053 Φυσική
0541 054 Μαθηματικά
0542 054 Στατιστική
0611 061 Χρήση υπολογιστών
0612 061 Σχεδιασμός και διαχείριση βάσεων δεδομένων και δικτύων
0613 061 Ανάπτυξη και ανάλυση λογισμικού και εφαρμογών
0711 071 Χημική μηχανική και χημικές διεργασίες
0712 071 Τεχνολογία προστασίας του περιβάλλοντος
0713 071 Ηλεκτρισμός και ενέργεια
0714 071 Ηλεκτρονική και αυτοματισμοί
0715 071 Μηχανική και μεταλλουργικά επαγγέλματα
0716 071 Μηχανοκίνητα οχήματα, σκάφη και αεροσκάφη
0721 072 Επεξεργασία τροφίμων
0722 072 Υλικά (γυαλί, χαρτί, πλαστικό και ξύλο)
0723 072 Υφάσματα (ρούχα, υποδήματα, και δέρμα)
0724 072 Μετάλλευση και εξόρυξη
0731 073 Αρχιτεκτονική και χωροταξία
0732 073 Οικοδομικές εργασίες και έργα πολιτικού μηχανικού
0811 081 Παραγωγή καλλιεργειών και ζωικού κεφαλαίου
0812 081 Φυτοκομία
0821 082 Δασοκομία
0831 083 Ιχθυοκαλλιέργειες
0841 084 Κτηνιατρική
0911 091 Οδοντιατρικές σπουδές
0912 091 Ιατρική
0913 091 Νοσηλευτική και μαιευτική
0914 091 Ιατρική διαγνωστική και θεραπευτική τεχνολογία
0915 091 Θεραπεία και αποκατάσταση
0916 091 Φαρμακευτική
0917 091 Παραδοσιακή και συμπληρωματική ιατρική και θεραπεία
0921 092 Φροντίδα των ηλικιωμένων και των αναπήρων ενηλίκων
0922 092 Φροντίδα παιδιών και υπηρεσίες για τους νέους
0923 092 Κοινωνική εργασία και συμβουλευτική
1011 101 Οικιακές υπηρεσίες
1012 101 Κομμωτική και καλλωπισμός
1013 101 Ξενοδοχεία, εστιατόρια και τροφοδοσία
1014 101 Αθλήματα
1015 101 Ταξίδια, τουρισμός και ελεύθερος χρόνος
1021 102 Υγιεινή της κοινότητας
1022 102 Υγεία και ασφάλεια της εργασίας
1031 103 Στρατός και άμυνα
1032 103 Προστασία ατόμων και περιουσίας
1041 104 Υπηρεσίες μεταφορών