022
0223
Η φιλοσοφία και η ηθική είναι η μελέτη της φιλοσοφίας, της ηθικής και των σχετικών θεμάτων που αφορούν την έννοια της ζωής.