021
0214
Περιλαμβάνει τη μελέτη των τεχνικών και των δεξιοτήτων σε κάποια επιλεγμένη πτυχή των χειροτεχνιών, όπως στην κατασκευή κοσμημάτων, στην αγγειοπλαστική, στην υφαντουργία, στην ξυλογλυπτική, κ.ά.