072
0721
Η επεξεργασία τροφίμων είναι η μελέτη της επεξεργασίας και συσκευασίας τροφίμων και ροφημάτων, του εξοπλισμού και των διαδικασιών που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή και διανομή τροφίμων.