003
0031
Πρόκειται για προγράμματα προσωπικών δεξιοτήτων που δεν συμπεριλαμβάνονται στο 011 "Ευρεία γενικά προγράμματα και προσόντα" ή στο 021 "Γραμματισμός και Αριθμητισμός", παρέχοντας βασικές ικανότητες και μεταδιδόμενες δεξιότητες.