032
0321
Η δημοσιογραφία και η ανταπόκριση είναι η μελέτη της θεωρίας και των πρακτικών της δημοσιογραφίας / ανταπόκρισης ως μέρος του πεδίου των μέσων μαζικής επικοινωνίας. Η δημοσιογραφία και η ανταπόκριση σχετίζονται με τη διατύπωση και το περιεχόμενο των μηνυμάτων. Αποτελείται από την ανταπόκριση ειδήσεων, τη συγγραφή σχολίων, την παρουσίαση ιστοριών δημόσιου ενδιαφέροντος, κ.ά.