084
0841
Η κτηνιατρική είναι η μελέτη της πρόληψης, της διάγνωσης και της αντιμετώπισης ασθενειών και τραυματισμών σε ζώα, αλλά και της γενικής φροντίδας τους. Συμπεριλαμβάνεται η μελέτη της φροντίδας για τα άρρωστα, τραυματισμένα και νοσηλευόμενα ζώα που υποβάλλονται σε θεραπεία σε κτηνιατρικές κλινικές. Επίσης περιλαμβάνει τη μελέτη παροχής βοήθειας σε κτηνιάτρους.