071
0711
Η χημική μηχανική και οι διεργασίες αποτελούν τη μελέτη του προγραμματισμού, της σχεδίασης και της ανάπτυξης προϊόντων και διεργασιών όπου πραγματοποιούνται χημικές και φυσικές αλλαγές. Περιλαμβάνει τη σχεδίαση χημικών εργοστασίων και συστημάτων ελέγχου.