072
0722
Είναι η μελέτη της κατασκευής προϊόντων από γυαλί, χαρτί, πλαστικό, ξύλο ή άλλα υλικά, όπως πέτρα, πηλός, τεχνητά υλικά, κ.ά. Τα προγράμματα και τα προσόντα που περιλαμβάνονται σε αυτό το πεδίο σχετίζονται περισσότερο με κάποιο συγκεκριμένο υλικό παρά με γενικές τεχνικές γνώσεις.