082
0821
Η δασοκομία είναι η μελέτη της δημιουργίας, της καλλιέργειας, της εκμετάλλευσης και της διαχείρισης των δασών. Περιλαμβάνει τη μελέτη της θήρας.