Προσόντα

Αναζητήστε τίτλους προσόντων επιλέγοντας μία ή περισσότερες από τις προκαθορισμένες τιμές στις κατηγορίες:

Μπορείτε να συνδυάσετε τιμές από διαφορετικές κατηγορίες, καθώς επίσης και να εισάγετε μέρος της ονομασίας του τίτλου σπουδών που ψάχνετε ως ελεύθερο κείμενο.

1 - 5 από 5
Επίπεδο Τίτλος
5 ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΕΠΙΠΕΔΟΥ 5 - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
6 Πτυχίο Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλίας.
6 Πτυχίο Δασοπόνου. Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος. Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων - Διατροφής. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Στερεάς Ελλάδας.
7 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης "Διαχείριση Υδάτινων Πόρων στη Μεσόγειο". Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος. Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
8 Διδακτορικό Δίπλωμα στη "Δασολογία και Διαχείριση Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων". Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων. Σχολή Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.