101
1015
Τα ταξίδια και ο τουρισμός αναφέρονται στη μελέτη του μάρκετινγκ και της διαφήμισης τουριστικών προορισμών και εκδηλώσεων. Περιλαμβάνει τη μελέτη των πρακτικών έκδοσης εισιτηρίων και πραγματοποίησης κρατήσεων. Ο ελεύθερος χρόνος αναφέρεται στη μελέτη των δραστηριοτήτων ψυχαγωγίας και ελεύθερου χρόνου για επιμέρους άτομα και ομάδες ατόμων.