031
0313
Η ψυχολογία είναι η μελέτη του ανθρώπινου μυαλού και της συμπεριφοράς ως αποτέλεσμα των ατομικών διαφορών, της εμπειρίας και του περιβάλλοντος.