053
0531
Η χημεία είναι η μελέτη των ουσιών και των στοιχείων τους και του τρόπου με τον οποίο αντιδρούν όταν συνδυάζονται.