Προσόντα

Αναζητήστε τίτλους προσόντων επιλέγοντας μία ή περισσότερες από τις προκαθορισμένες τιμές στις κατηγορίες:

Μπορείτε να συνδυάσετε τιμές από διαφορετικές κατηγορίες, καθώς επίσης και να εισάγετε μέρος της ονομασίας του τίτλου σπουδών που ψάχνετε ως ελεύθερο κείμενο.

1 - 10 από 10
Επίπεδο Τίτλος
5 ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΕΠΙΠΕΔΟΥ 5 - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΑΓΙΟΓΡΑΦΟΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΩΝ
5 ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΕΠΙΠΕΔΟΥ 5 - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ
5 ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΕΠΙΠΕΔΟΥ 5 - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ
6 Πτυχίο Καλών και Εφαρμοσμένων Τεχνών.Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών. Σχολή καλών Τεχνών. Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
6 Πτυχίο Προγράμματος Διαχείρισης Εκκλησιαστικών Κειμιλίων. Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Θεσσαλονίκης.
6 Πτυχίο Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης. Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης. Σχολή Kαλλιτεχνικών Σπουδών. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας.
6 Πτυχίο Συντηρητή Πολιτισμικής Κληρονομιάς. Εισαγωγική Κατεύθυνση Συντήρηση Πολιτισμικής Κληρονομιάς. Τμήμα Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Τ.Ε. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ιονίων Νήσων.
6 Πτυχίο Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών. Τμήμα Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών. Σχολή Καλλιτεχνικών Σπουδών. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας.
7 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης «Εκπαίδευση και Πολιτισμός». Kατευθύνσεις: α) Παιδαγωγική Ψυχολογία και Εκπαιδευτική Πράξη, β) Διοίκηση και Διαχείριση Εκπαιδευτικών Μονάδων, γ) Αγωγή και Πολιτισμός. Τμήμα Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας. Σχολή Περιβάλλοντος, Γεωγραφίας και Εφαρμοσμένων Οικονομικών. Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο.
8 Διδακτορικό Δίπλωμα στις Εικαστικές και Εφαρμοσμένες Τέχνες. Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών. Σχολή Καλών Τεχνών. Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας