Πτυχίο Πολιτισμού και Δημιουργικών Μέσων και Βιομηχανιών. Τμήμα Πολιτισμού και Δημιουργικών Μέσων και Βιομηχανιών. Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

Περιγραφή

Το Πτυχίο Πολιτισμού και Δημιουργικών Μέσων και Βιομηχανιών παρεχει γνώσεις και δεξιότητες στο αντικείμενο του πολιτισμού και των δημιουργικών βιομηχανιών συνδυάζουν την θεωρητική κατάρτιση σε θέματα πολιτισμού με την εκπαίδευση σε εφαρμοσμένα πεδία πολιτισμικής παραγωγής. Τα αντικείμενα που περιλαμβάνονται στις σχετικές σπουδές συνδυάζουν θεωρητικά και εφαρμοσμένα πεδία όπως: πολιτισμική θεωρία και ιστορία, κριτική θεωρία, κριτική εκπαίδευση, τεχνολογία και δημιουργική παιδαγωγική, ψηφιακός πολιτισμός και εικονική πραγματικότητα, παιγνίδια, σχεδιασμός, εικαστικές και αναπαραστατικές (performing) τέχνες, θέατρο, μουσική, κινηματογράφος, οπτική κουλτούρα, οπτικοακουστικά μέσα, δημιουργική γραφή, εκδοτικές πρακτικές και μιντιακές εφαρμογές, νέες τεχνολογίες και διαχείριση/δικτύωση υλικής και άυλης
πολιτισμικής κληρονομιάς, δημιουργικός τουρισμός, πνευματικά δικαιώματα, κοινωνική ετερότητα και δικαιώματα πρόσβασης στον πολιτισμό και την κοινωνία της γνώσης.

Περαιτέρω πληροφορίες

Πλήρους Φοίτησης

Σχέση με την απασχόληση

Καθώς η οικονομία που σχετίζεται με τον πολιτισμό, την τέχνη, την ψυχαγωγία, τη χρήση ψηφιακών μέσων και την κοινωνική δικτύωση διαρκώς διευρύνεται οι πανεπιστημιακές σπουδές αναλαμβάνουν την υποχρέωση διαμόρφωσης ενεργών υποκειμένων παραγωγής και διαχείρισης του πολιτισμού με υψηλό επίπεδο θεωρητικής-κριτικής επάρκειας πού μπορεί να είναι ταυτόχρονα ενεργά υποκείμενα παραγωγής του πολιτισμού σε όλες τις πτυχές του. Η παντοειδής και πολλαπλή παραγωγή δραστηριότητας, γεγονότων και προϊόντων πολιτισμού είναι στενά συνυφασμένη με την διαχείριση μέσων από τα παραδοσιακά της βιομηχανικής εποχής έως τα πολλαπλά ψηφιακά και μή μέσα της μεταβιομηχανικής εποχής. Η μετα-βιομηχανική εποχή θέτει στο επίκεντρό της την παραγωγή του πολιτισμού και της καθημερινότητας εν γένει έξω από τις βιομηχανικές γραμμές της παραγωγής και με διευρυμένο τον ορίζοντα των οργανισμών, ιδρυμάτων, τυπικών και άτυπων θεσμών, μόνιμων ή προσωρινών που αναλαμβάνουν την παραγωγή και την προώθηση του πολιτισμικού προϊόντος. Με τη χρήση των τεχνολογιών το πολιτισμικό αγαθό και το προϊόν της καθημερινής επιτέλεσης μπορεί να διαμορφωθούν σε μικρή κλίμακα, στην κλίμακα ενός δωματίου. Κάθε μικρός χώρος σχεδιασμού και παραγωγής είναι εν δυνάμει ένα εργοστάσιο σε διασύνδεση με άλλα ανάλογα σε ένα αστερισμό συνεργειών γύρω από την παραγωγή και τη διαχείριση του πολιτισμικού προϊόντος αλλά και την παραγωγή της καθημερινότητας. Η ρευστοποίηση και διάχυση των τεχνών, η επιτελεστική λειτουργία της τέχνης, η κυριαρχία της κινούμενης εικόνας (moving images) είναι μερικά από τα χαρακτηριστικά της μεταβιομηχανικής εποχής στον πολιτισμό, των δημιουργικών μέσων και βιομηχανιών. Αυτές της εκδοχές του σύγχρονου, μεταβιομηχανικού πολιτισμού επιχειρεί να διαγνώσει το Νέο Τμήμα και να τις ενσωματώσει κριτικά μέσα στο πρόγραμμα σπουδών του.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε αυτόν τον τύπο προσόντος έχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (επίπεδο 4).
Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών του ίδιου επιπέδου ή επιπέδου 7 ή 8.

Φορέας Χορήγησης

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Τύπος Προσόντος

Πτυχίο / Δίπλωμα ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ονομασία

Ανώτατη εκπαίδευση

Σκοπός

Βασικός

Διάρκεια

μέχρι 4 έτη

Συμπληρώματα

Θεματικοί Τομείς

Εκπαίδευση
Τέχνες
Καλές Τέχνες
Μουσική και Τελεστικές Τέχνες
Ανθρωπιστικές επιστήμες (εκτός των γλωσσών)
Μάρκετινγκ και διαφήμιση