Χορηγούμενοι Τύποι Προσόντων

Στοιχεία Επικοινωνίας

Πρυτανεία
Αργοναυτών & Φιλελλήνων, 38221, Βόλος
24210 74501, prytanis@uth.gr

Διεύθυνση Ακαδημαϊκών Θεμάτων
Αργοναυτών & Φιλελλήνων, 38221, Βόλος
24210 74589, 2421074595, 2421074635, akadimaika@uuth.gr

Ιστότοπος Φορέα Χορήγησης

https://www.uth.gr/