021
0215
Η μουσική και οι τέχνες του θεάματος είναι η μελέτη των αρχών και των τεχνικών που σχετίζονται με την τέχνη της μουσικής, του λόγου, της κίνησης, της μίμησης, του χαρακτηρισμού, του αυτοσχεδιασμού και της σκηνής.