021
0213
Οι Καλές Τέχνες είναι η μελέτη των οπτικών μορφών δημιουργικής έκφρασης. Περιλαμβάνουν τη θεωρία, την ιστορία, τις τεχνικές, την απόδοση και την παραγωγή των καλών τεχνών.