103
1032
Η προστασία ατόμων και περιουσίας είναι η μελέτη των υπηρεσιών προς την κοινωνία σχετικά με την προστασία της περιουσίας και των ατόμων. Αναφέρεται στην εκπαίδευση για την αστυνομική εργασία, τη δημόσια ασφάλεια, την πυροπροστασία και την πυρόσβεση.