Προσόντα

Αναζητήστε τίτλους προσόντων επιλέγοντας μία ή περισσότερες από τις προκαθορισμένες τιμές στις κατηγορίες:

Μπορείτε να συνδυάσετε τιμές από διαφορετικές κατηγορίες, καθώς επίσης και να εισάγετε μέρος της ονομασίας του τίτλου σπουδών που ψάχνετε ως ελεύθερο κείμενο.

1 - 8 από 8
Επίπεδο Τίτλος
3
5 ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΕΠΙΠΕΔΟΥ 5 - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
5 ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΕΠΙΠΕΔΟΥ 5 - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΦΥΛΑΚΑΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
5 Πτυχίο Αστυφύλακα. Σχολή Αστυφυλάκων Ελληνικής Αστυνομίας. Αστυνομική Ακαδημία. Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας.
5 Πτυχίο Πυροσβέστη. Σχολή Πυροσβεστών. Πυροσβεστική Ακαδημία.
6 Πτυχίο Ανθυποπυραγού. Σχολή Ανθυποπυραγών. Πυροσβεστική Ακαδημία.
6 Πτυχίο Αξιωματικών. Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας. Αστυνομική Ακαδημία. Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας.
7 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στην Ανάλυση και διαχείριση ανθρωπογενών και φυσικών καταστροφών. Σχολή Ανθυποπυραγών (ΑΕΙ) της Πυροσβεστικής Ακαδημίας - ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης.