Προσόντα

Αναζητήστε τίτλους προσόντων επιλέγοντας μία ή περισσότερες από τις προκαθορισμένες τιμές στις κατηγορίες:

Μπορείτε να συνδυάσετε τιμές από διαφορετικές κατηγορίες, καθώς επίσης και να εισάγετε μέρος της ονομασίας του τίτλου σπουδών που ψάχνετε ως ελεύθερο κείμενο.

1 - 10 από 10
Επίπεδο Τίτλος
5 ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΕΠΙΠΕΔΟΥ 5 - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
5 ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΕΠΙΠΕΔΟΥ 5 - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΦΥΛΑΚΑΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
5 Πτυχίο Αστυφύλακα. Σχολή Αστυφυλάκων Ελληνικής Αστυνομίας. Αστυνομική Ακαδημία. Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας.
5 Πτυχίο Πυροσβέστη. Σχολή Πυροσβεστών. Πυροσβεστική Ακαδημία.
6 ΠΤΥΧΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΜΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. Ή ΠΤΥΧΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ.
6 Πτυχίο Ανθυποπυραγού. Σχολή Ανθυποπυραγών. Πυροσβεστική Ακαδημία.
6 Πτυχίο Αξιωματικών. Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας. Αστυνομική Ακαδημία. Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας.
7 Διιδρυματικό Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης "Ευφυή Συστήματα". Ειδικεύσεις: 1. Μη Στελεχωμένα Συστήματα, 2. Ευφυή Πληροφοριακά Συστήματα. Τμήμα Στρατιωτικών Επιστημών. Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων. - Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης. Πολυτεχνείο Κρήτης.
7 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στην Ανάλυση και διαχείριση ανθρωπογενών και φυσικών καταστροφών. Σχολή Ανθυποπυραγών (ΑΕΙ) της Πυροσβεστικής Ακαδημίας - ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης.
8 Διδακτορικό Δίπλωμα στην Κοινωνική Πολιτική. Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής. Σχολή Κοινωνικών, Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.