103
1031
Ο στρατός και η άμυνα είναι η μελέτη των υπηρεσιών προς την κοινωνία που σχετίζονται με τον πόλεμο και την άμυνα, σχεδιασμένες ώστε να παρέχουν εκπαίδευση για τις αρχές και την πρακτική της στρατιωτικής επιστήμης.