Προσόντα

Αναζητήστε τίτλους προσόντων επιλέγοντας μία ή περισσότερες από τις προκαθορισμένες τιμές στις κατηγορίες:

Μπορείτε να συνδυάσετε τιμές από διαφορετικές κατηγορίες, καθώς επίσης και να εισάγετε μέρος της ονομασίας του τίτλου σπουδών που ψάχνετε ως ελεύθερο κείμενο.

1 - 6 από 6
Επίπεδο Τίτλος
6 Πτυχίο Μονίμων Υπαξιωματικών. Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών.
6 Πτυχίο Νοσηλευτικής. Τμήμα Νοσηλευτικής. Σχολή Επιστημών Υγείας. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
6 Πτυχίο στη Στρατιωτική Επιστήμη. Τμήμα Στρατιωτικών Επιστημών. Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων.
7 Διιδρυματικό Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης "Επιχειρησιακή Έρευνα και Λήψη Αποφάσεων". Ειδικεύσεις: 1. Άμυνα και Ασφάλεια, 2. Αναλυτική και Λήψη Αποφάσεων. Τμήμα Στρατιωτικών Επιστημών. Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων. - Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης. Πολυτεχνείο Κρήτης.
7 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης " Εφαρμοσμένη Οικονομική". Τμήμα Οικονομικών Επιστημών. Σχολή Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
7 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης «Εφαρμοσμένη Κινησιολογία στις Ένοπλες Δυνάμεις». Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού. Σχολή Επιστημών Φυσικής Αγωγής, Αθλητισμού και Διαιτολογίας. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.