Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης «Εφαρμοσμένη Κινησιολογία στις Ένοπλες Δυνάμεις». Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού. Σχολή Επιστημών Φυσικής Αγωγής, Αθλητισμού και Διαιτολογίας. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

Περιγραφή

Τα μαθησιακά αποτελέσματα του Προγράμματος συγκλίνουν στην απόκτηση γνώσεων που θα χρησιμοποιηθούν στην βελτίωση της ακαδημαϊκής και σωματικής επάρκειας και της ποιότητας ζωής στρατευμένων, και όχι μόνο, ατόμων.
Στόχος του Προγράμματος είναι η αποφοίτηση στελεχών που θα έχουν ακαδημαϊκά και στρατιωτικά ηγετικά προσόντα, δυνατότητες πραγματοποίησης έρευνας αιχμής και φιλοδοξίες ανέλιξης, ανάδειξης και χρησιμοποίησης των προσόντων που απορρέουν από το τη φοίτηση στο ΠΜΣ.

Περαιτέρω πληροφορίες

Πλήρους Φοίτησης
Μικτή φοίτηση (εξ αποστάσεως και δια ζώσης)

Σχέση με την απασχόληση

Το ΠΜΣ έχει κριθεί ως συναφές με το στρατιωτικό επάγγελμα για το σύνολο του Στρατού Ξηράς. Όμως, ο τίτλος Σπουδών δεν είναι απαραίτητος για την άσκηση επαγγέλματος ούτε συνδέεται με άδεια άσκησης επαγγέλματος.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Οι κάτοχοι προσόντων που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε σε θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα.

Φορέας Χορήγησης

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Τύπος Προσόντος

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης

Ονομασία

Ανώτατη εκπαίδευση

Σκοπός

Βασικός

Διάρκεια

μέχρι 2 έτη