051
Οι βιολογικές και συναφείς επιστήμες είναι η μελέτη της δομής, της λειτουργίας, της αναπαραγωγής, της ανάπτυξης, της εξέλιξης και της συμπεριφοράς όλων των ζωντανών οργανισμών. Αποτελείται από τη μελέτη των βιολογικών και συναφών επιστημών και συμπεριλαμβάνει τη μελέτη της χημείας των έμβιων οργανισμών.