Προσόντα

Αναζητήστε τίτλους προσόντων επιλέγοντας μία ή περισσότερες από τις προκαθορισμένες τιμές στις κατηγορίες:

Μπορείτε να συνδυάσετε τιμές από διαφορετικές κατηγορίες, καθώς επίσης και να εισάγετε μέρος της ονομασίας του τίτλου σπουδών που ψάχνετε ως ελεύθερο κείμενο.

1 - 10 από 40
Επίπεδο Τίτλος
6 Πτυχίο Γεωπόνου, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης. Κατευθύνσεις: 1.Φυτικής Παραγωγής, 2.Ζωικής Παραγωγής. Ενιαίος και αδιάσπαστος τίτλςο σπουδών Μεταπτυχιακού Επιπέδου. Τμήμα Γεωπονίας, Σχολή Γεωπονίας, Παν/μιο Ιωαννίνων. * 1. Ο τίτλος περιέχει τη διατύπωση "Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης"; 2. Πρόκειται για Ενιαίο και Αδιάσπαστο Τίτλο Σπουδών Μεταπτυχιακού Επιπέδου;
6 Ενιαίος και Αδιάσπαστος Τίτλος Σπουδών Μεταπτυχιακού Επιπέδου Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος. Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος. Σχολή Γεωπονικών Επιστημών. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
6 Ενιαίος και Αδιάσπαστος Τίτλος Σπουδών Μεταπτυχιακού Επιπέδου "Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών". Τμήμα ...... Σχολή Επιστημών Υγείας. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.
6 Ενιαίος και Αδιάσπαστος Τίτλος Σπουδών Μεταπτυχιακού Επιπέδου Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος. Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος. Σχολή Γεωπονικών Επιστημών. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
6 Πτυχίο Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας. Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας. Σχολή Επιστημών Υγείας. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
6 Πτυχίο Διαιτολογίας και Διατροφολογίας. Τμήμα Διαιτολογίας και Διατροφολογίας. Σχολή Επιστημών Φυσικής Αγωγής, Αθλητισμού και Διαιτολογίας. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
6 Πτυχίο Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών. Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών. Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών. Πανεπιστήμιο Κρήτης.
6 Πτυχίο Κτηνιατρικής. Τμήμα Κτηνιατρικής. Σχολή Επιστημών Υγείας. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
6 Πτυχίο Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής. Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής. Σχολή Επιστημών Υγείας. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.
6 Πτυχίο Περιβαλλοντολόγου. Εξειδικεύσεις: Α) Περιβαλλοντική διαχείριση και αποκατάσταση Β) Διαχείριση αποβλήτων Γ) Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Δ) Κοινωνική και Οικονομική Περιβαλλοντική Ανάλυση. Τμήμα Περιβάλλοντος. Σχολή Θετικών Επιστημών. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.