Πτυχίο Διαιτολογίας και Διατροφολογίας. Τμήμα Διαιτολογίας και Διατροφολογίας. Σχολή Επιστημών Φυσικής Αγωγής, Αθλητισμού και Διαιτολογίας. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

Περιγραφή

Το Τμήμα Διαιτολογίας και Διατροφολογίας αποβλέπει στα παρακάτω μαθησιακά αποτελέσματα. Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι φοιτητές/τριες:
1. Γνωρίζουν και είναι σε θέση να εφαρμόσουν συγκεκριμένες, ως προς το αντικείμενο της Διαιτολογίας και Διατροφολογίας, επιστημονικές και θεωρητικές έννοιες οι οποίες διαδραματίζουν καθοριστικά την ανάπτυξη πνευματικά καλλιεργημένων ατόμων.
2. Γνωρίζουν τις εξελίξεις και τη δυναμική του γνωστικού αντικειμένου της Διαιτολογίας και Διατροφολογίας, τόσο από την πλευρά της βασικής έρευνας και της επιδημιολογίας αλλά και την εφαρμογή τους στην κλινική πράξη.
3. Γνωρίζουν τη σύνδεση μεταξύ της πρόληψης, της προαγωγής της υγείας και της θεραπείας.
4. Γνωρίζουν την επίδραση που έχει η λήψη τροφής, και η απουσία αυτής, στο μεταβολισμό σε φυσιολογικές και παθολογικές καταστάσεις
5. Γνωρίζουν τις δράσεις και αλληλεπιδράσεις των μακροθρεπτικών, μικροθρεπτικών συστατικών και φαρμάκων καθώς και τη σύνδεση μεταξύ της Επιστήμης της Τεχνολογίας των Τροφίμων και της Επιστήμης της Διαιτολογίας και Διατροφολογίας.
6. Γνωρίζουν τη νομοθεσία που διέπει την ασφάλεια και ποιότητα των τροφίμων.
7. Είναι σε θέση να αναλύουν τις διατροφικές συνήθειες και επιλογές, να σχεδιάζουν και να εφαρμόζουν κατάλληλα διατροφικά προγράμματα, προκειμένου να ανταποκρίνονται στις πολυποίκιλες ανάγκες όλων ανεξαιρέτως των ηλικιακών ομάδων της κοινωνίας.
8. Είναι σε θέση να σχεδιάζουν και να εφαρμόζουν κατάλληλα διατροφικά προγράμματα και μεθόδους για άτομα με διατροφικά και προβλήματα υγείας.
9. Είναι σε θέση να συνεχίζουν με αυτονομία να εμπλουτίζουν τις γνώσεις και να αναπτύσσουν τις δεξιότητες στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο.
10. Είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν διαδικασίες αξιολόγησης και να αξιοποιήσουν την κριτική τους σκέψη προκειμένου να διαμορφώσουν τις αποφάσεις τους και να προωθήσουν τη μαθησιακή διαδικασία
σε θέματα διατροφικής αγωγής σε μικρά παιδιά και ενήλικες.
11. Επιδεικνύουν την απαραίτητη διάθεση και συμπεριφορές, προκειμένου να γίνουν αποτελεσματικοί επαγγελματίες και να συνεχίσουν να βελτιώνονται.

Περαιτέρω πληροφορίες

Πλήρους Φοίτησης
Δια Ζώσης
Ηλεκτρονική μάθηση
Μάθηση στο χώρο εργασίας
Πρακτική άσκηση

Σχέση με την απασχόληση

Το Τμήμα Διαιτολογίας και Διατροφολογίας θεραπεύει και καλλιεργεί την έρευνα και τη γνώση σχετικά με την επιστήμη και τις δεξιότητες ως προς την έμπρακτη εφαρμογή της Διαιτολογίας και Διατροφολογίας σε όλο το φάσμα των ηλικιών. Οι απόφοιτοι του Τμήματος Διαιτολογίας και Διατροφολογίας κατοχυρώνουν επαγγελματικά δικαιώματα και την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος των Διαιτολόγων-Διατροφολόγων, καθώς λαμβάνονται υπόψη τα πρότυπα της Α.Δ.Ι.Π. και τα σχετικά Προεδρικά Διατάγματα (Π.Δ. 78/1989 και 133/2014)

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε αυτόν τον τύπο προσόντος έχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (επίπεδο 4).
Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών του ίδιου επιπέδου ή επιπέδου 7 ή 8.

Φορέας Χορήγησης

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Τύπος Προσόντος

Πτυχίο / Δίπλωμα ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ονομασία

Ανώτατη εκπαίδευση

Σκοπός

Βασικός

Διάρκεια

μέχρι 4 έτη