091
0915
Η θεραπεία και αποκατάσταση είναι η μελέτη της αποκατάστασης των φυσιολογικών σωματικών καταστάσεων σε όσους έχουν καταστεί μόνιμα ή προσωρινά ανάπηροι.