Πτυχίο στη Στρατιωτική Επιστήμη. Τμήμα Στρατιωτικών Επιστημών. Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων.

Περιγραφή

Στρατιωτική Επιστήμη είναι η συστηματική γνώση του Πολέμου σε συνδυασμό με την ανάπτυξη και την εφαρμογή προσωπικών δεξιοτήτων στη διεξαγωγή στρατιωτικών επιχειρήσεων.
Η Στρατιωτική Επιστήμη αποτελείται από τη δομημένη γνώση των αμιγώς στρατιωτικών αντικειμένων καθώς και των επιστημονικών γνώσεων που άμεσα και συνδυαστικά υποβοηθούν τον στρατιωτικό στο έργο του.
Συναφής σκοπός της πρακτικής εκπαίδευσης είναι η απόκτηση ικανοτήτων των Ευελπίδων να ανταποκριθούν στα καθήκοντα του μαχητή στο τέλος του πρώτου έτους, του Ομαδάρχη Ομάδας Τυφεκιοφόρων (Τ/Φ) στο τέλος του δευτέρου έτους, του Διμοιρίτη Διμοιρίας Τ/Φ με το πέρας του τρίτου έτους και του εκπαιδευτή με το πέρας του τέταρτου έτους σπουδών.

Περαιτέρω πληροφορίες

Πλήρους Φοίτησης
Δια Ζώσης
Ηλεκτρονική μάθηση

Σχέση με την απασχόληση

Το Πτυχίο της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων είναι απαραίτητο για την άσκηση του επαγγέλματος του μόνιμου Αξιωματικού Στρατού Ξηράς. Υπάρχουν εξαιρέσεις, όπως π.χ. τιμητική απονομή βαθμού Αξιωματικού σε Ολυμπιονίκες, που όμως υπάγονται σε διαφορετικό νομικό καθεστώς.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε αυτόν τον τύπο προσόντος έχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (επίπεδο 4).
Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών του ίδιου επιπέδου ή επιπέδου 7 ή 8.

Φορέας Χορήγησης

Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων

Τύπος Προσόντος

Πτυχίο / Δίπλωμα ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ονομασία

Ανώτατη εκπαίδευση

Σκοπός

Βασικός

Διάρκεια

μέχρι 4 έτη

Μη προτιμώμενοι όροι

-