054
0541
Τα μαθηματικά είναι η μελέτη των αφηρημένων συμπερασματικών συστημάτων. Περιλαμβάνει την άλγεβρα, την αριθμητική, τη γεωμετρία, την πραγματική και μιγαδική ανάλυση και τα καθαρά και τα εφαρμοσμένα μαθηματικά.