041
0416
Οι πωλήσεις χονδρικής και λιανικής είναι η μελέτη της αγοράς και της πώλησης αγαθών και υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης των αποθεμάτων, των πρακτικών τιμολόγησης, της αποφυγής απωλειών, των συστημάτων και διαδικασιών πωλήσεων. Περιλαμβάνει τη μελέτη των τρόπων λειτουργίας και των υφιστάμενων τάσεων των βιομηχανιών χονδρικής και λιανικής πώλησης. Επίσης περιλαμβάνεται η πώληση κτηρίων και ακίνητης περιουσίας.