081
0812
Η φυτοκομία είναι η μελέτη της τεχνολογίας και της διαχείρισης της φυτοκομίας, της ανθοκομίας, των μεθόδων θερμοκηπίου, της διαχείρισης φυτωρίων, του σχεδιασμού κήπων, κ.ά.