092
0922
Η φροντίδα των παιδιών και οι υπηρεσίες για νέους είναι η μελέτη της ανάπτυξης και της μη ιατρικής φροντίδας για τα παιδιά και τους νέους. Περιλαμβάνει τη μελέτη των δραστηριοτήτων ψυχαγωγίας και ελεύθερου χρόνου ως μία κοινωνική υπηρεσία για παιδιά σχολικής ηλικίας.