001
0011
Τα βασικά προγράμματα και προσόντα έχουν σχεδιαστεί ώστε να παρέχουν στους σπουδαστές βασικές δεξιότητες ανάγνωσης, γραφής και αριθμητικής, μαζί με στοιχειώδη κατανόηση άλλων θεμάτων όπως ιστορίας, γεωγραφίας, φυσικής, κοινωνικών επιστημών, καλών τεχνών, μουσικής και θρησκευτικών. Συνήθως προσφέρονται σε επίπεδο πρωτοβάθμιας και κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Τα γενικά μη εξειδικευμένα προγράμματα της ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης εντάσσονται εδώ, ακόμα και αν εστιάζουν π.χ. στις ανθρωπιστικές επιστήμες, στις κοινωνικές επιστήμες, στη φυσική κ.λ.π Τα επαγγελματικά προγράμματα και προσόντα περιλαμβάνονται μόνο κατ’ εξαίρεση.