071
0714
Η ηλεκτρονική και οι αυτοματισμοί είναι η μελέτη του προγραμματισμού, της σχεδίασης, της ανάπτυξης, της συντήρησης και της παρακολούθησης του ηλεκτρονικού εξοπλισμού, των μηχανημάτων και των συστημάτων. Περιλαμβάνει τη σχεδίαση υπολογιστών και εξοπλισμού επικοινωνίας.