Προσόντα

Αναζητήστε τίτλους προσόντων επιλέγοντας μία ή περισσότερες από τις προκαθορισμένες τιμές στις κατηγορίες:

Μπορείτε να συνδυάσετε τιμές από διαφορετικές κατηγορίες, καθώς επίσης και να εισάγετε μέρος της ονομασίας του τίτλου σπουδών που ψάχνετε ως ελεύθερο κείμενο.

1 - 10 από 10
Επίπεδο Τίτλος
6 ΠΤΥΧΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΜΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. Ή ΠΤΥΧΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ.
6 Πτυχίο Νομικής. Τμήμα Νομικής. Νομική Σχολή. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.
7 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης "Βιώσιμη Επιχειρηματικότητα". Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοικονομικής. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλίας.
7 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης "Τέχνη, Δίκαιο και Οικονομία". Σχολή Οικονομίας, Διοίκησης και Νομικών Επιστημών. Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος.
7 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης "Διεθνικό και Ευρωπαϊκό Οικονομικό Δίκαιο, Διαμεσολάβηση, Διαιτησία και Δίκαιο Ενέργειας". Σχολή Οικονομίας, Διοίκησης και Νομικών Επιστημών. Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος.
7 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης «Δεοντολογία και Ηθική στις Βιοϊατρικές Επιστήμες». Τμήμα Ιατρικής. Σχολή Επιστημών Υγείας. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
7 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη "Νομική". Κατευθύνσεις: 1. Ιδιωτικού Δικαίου, 2. Δικαίου των Επιχειρήσεων και Εργασιακού Δικαίου, 3. Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστημών, 4. Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικής Επιστήμης, 5. Διεθνών Σπουδών. Τμήμα Νομικής. Νομική Σχολή. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.
8 Διδακτορικό Δίπλωμα "Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας στα πεδία Διοίκησης, Τεχνολογίας, Θεσμών, Επιχειρήσεων, Νομικών Επιπτώσεων, Εκπαιδευτικών Οργανισμών". Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας. Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων. Πανεπιστήμιο Πατρών.
8 Διδακτορικό Δίπλωμα στη Νομική. Τμήμα Νομικής. Νομική Σχολή. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.
8 Διδακτορικό Δίπλωμα στην Κοινωνική Πολιτική. Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής. Σχολή Κοινωνικών, Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.