Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης "Βιώσιμη Επιχειρηματικότητα". Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοικονομικής. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλίας.

Περιγραφή

Αντικείμενο του προγράμματος είναι η εκπαιδευση σε εξειδικευμένες γνώσεις και τεχνολογίες και η διεξαγωγή εφαρμοσμένης έρευνας για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών για βιώσιμη επιχειρηματικότητα.

Περαιτέρω πληροφορίες

The subject of the programme is the education on specialized knowledge and technologies and the conduct of applicable research for the development of innovative products and services for sustainable entrepreneurship. The following directions are offered: a) Accounting, b) Finance, c) Technological Innovation, d) Logistics, e) Financial Law

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι προσόντων που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε σε θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Οι κάτοχοι προσόντων που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε σε θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα.

Τρόποι απόκτησης

Οι τίτλοι σπουδών αυτού του τύπου αποκτώνται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος. 

Φορέας Χορήγησης

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλίας

Τύπος Προσόντος

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης

Ονομασία

Ανώτατη εκπαίδευση

Σκοπός

Βασικός

Διάρκεια

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας