041
0411
Η λογιστική και τα φοροτεχνικά είναι η μελέτη για την τήρηση, τον έλεγχο και την καταγραφή των οικονομικών συναλλαγών.