Στοιχεία Επικοινωνίας

Περιφερειακή Οδός Τρικάλων, Τ.Κ. 411 10, Λάρισα, τηλ. 2410 684200, fax 2410 610803, email: noc@teilar.gr

Ιστότοπος Φορέα Χορήγησης

http://www.teithessaly.gr