042
0421
Τα νομικά είναι η μελέτη των αρχών και των διαδικασιών για την τυπική τήρηση της κοινωνικής τάξης, συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης για τα νομικά επαγγέλματα, όπως δικηγόρος, και της εκπαίδευσης για το δικαστικό σώμα.