041
0413
Η διαχείριση και διοίκηση είναι η μελέτη του προγραμματισμού, της διεύθυνσης και της διεξαγωγής των λειτουργιών και των υπηρεσιών των οργανισμών και των ιδρυμάτων. Προγράμματα στη διαχείριση που περιλαμβάνουν τη διοίκηση, τα οικονομικά, τη χρηματοπιστωτική, κ.ά. περιλαμβάνονται σε αυτό το πεδίο εφόσον παρέχεται έμφαση στη διαχείριση και στη διοίκηση.