Διδακτορικό Δίπλωμα "Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας στα πεδία Διοίκησης, Τεχνολογίας, Θεσμών, Επιχειρήσεων, Νομικών Επιπτώσεων, Εκπαιδευτικών Οργανισμών". Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας. Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων. Πανεπιστήμιο Πατρών.

Περιγραφή

Οι  διδακτορικές σπουδές  αποβλέπουν στη  δημιουργία υψηλής ποιότητας  και σύγχρονης επιστημονικής έρευνας, καθώς και στην κατάρτιση επιστημόνων ικανών να συμβάλουν στην πρόοδο  και εξέλιξη της  επιστήμης και της βασικής έρευνας. Συγχρόνως, το διδακτορικό πρόγραμμα αποτελεί για το Τμήμα, καθώς και γενικότερα για το Πανεπιστήμιο, πηγή ακαδημαϊκού κύρους και διεθνούς ακαδημαϊκής διάκρισης και συμβάλλει στην ποιοτική και ποσοτική αναβάθμιση της ερευνητικής παραγωγής. Η ευρύτητα των πεδίων υπό την επίβλεψη ευρέως φάσματος γνωστικών αντικειμένων των μελών ΔΕΠ αποτελεί εγγύηση των ερευνητικών δυνατοτήτων και της εξαιρετικής εξειδίκευσης των διδακτόρων.

Περαιτέρω πληροφορίες

Πλήρους Φοίτησης

Μερικής Φοίτησης

Δια Ζώσης

Σχέση με την απασχόληση

Οι απόφοιτοι των διδακτορικών προγραμμάτων προορίζονται να στελεχώσουν το ερευνητικό, επιχειρηματικό και εκπαιδευτικό δυναμικό της χώρας και του εξωτερικού.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε αυτόν τον τύπο προσόντος έχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον προσόν επιπέδου 7 (εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά).
Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών του ίδιου επιπέδου.

Φορέας Χορήγησης

Πανεπιστήμιο Πατρών

Τύπος Προσόντος

Διδακτορικό Δίπλωμα

Ονομασία

Ανώτατη εκπαίδευση

Σκοπός

Βασικός

Διάρκεια

μέχρι 3 έτη