Χορηγούμενοι Τύποι Προσόντων

Στοιχεία Επικοινωνίας

Πανεπιστημιούπολη, Τ.Κ. 26504, Ρίο Αχαΐας, Τηλέφωνα: 2610 996683, 2610 996605, Φαξ: 2610 991711, E-mail: rectorate@upatras.gr

Ιστότοπος Φορέα Χορήγησης

http://www.upatras.gr