Προσόντα

Αναζητήστε τίτλους προσόντων επιλέγοντας μία ή περισσότερες από τις προκαθορισμένες τιμές στις κατηγορίες:

Μπορείτε να συνδυάσετε τιμές από διαφορετικές κατηγορίες, καθώς επίσης και να εισάγετε μέρος της ονομασίας του τίτλου σπουδών που ψάχνετε ως ελεύθερο κείμενο.

1 - 10 από 67
Επίπεδο Τίτλος
6 Πτυχίο Γεωλογίας. Τμήμα Γεωλογίας. Σχολή Θετικών Επιστημών. Πανεπιστήμιο Πατρών.
6 Πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων. Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων. Πανεπιστήμιο Πατρών.
6 Πτυχίο Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία. Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία. Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών. Πανεπιστήμιο Πατρών.
6 Πτυχίο Θεατρικών Σπουδών. Τμήμα Θεατρικών Σπουδών. Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών. Πανεπιστήμιο Πατρών.
6 Πτυχίο Μαθηματικών. Τμήμα Μαθηματικών. Σχολή Θετικών Επιστημών. Πανεπιστήμιο Πατρών.
6 Πτυχίο Οπτικής και Οπτομετρίας (Τ.Ε.). Τμήμα Οπτικής και Οπτομετρίας. Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας. Πρώην Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας.
6 Πτυχίο Οπτικής και Οπτομετρίας (Τ.Ε.). Τμήμα Οπτικής και Οπτομετρίας. Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας. Πρώην Τ.Ε.Ι. Πάτρας.
6 Πτυχίο Φυσικοθεραπείας (Π.Ε.). Τμήμα Φυσικοθεραπείας. Σχολή Επιστημών Αποκατάστασης Υγείας. Πανεπιστήμιο Πατρών.
6 Πτυχίο Φυσικοθεραπείας (Τ.Ε.). Τμήμα Φυσικοθεραπείας. Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας. Πρώην Τ.Ε.Ι. Πάτρας.
6 Πτυχίο Φυσικοθεραπείας (Τ.Ε.). Τμήμα Φυσικοθεραπείας. Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας. Πρώην Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας.