Πτυχίο Θεατρικών Σπουδών. Τμήμα Θεατρικών Σπουδών. Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών. Πανεπιστήμιο Πατρών.

Περιγραφή

ΓΝΩΣΕΙΣ: Οι απόφοιτοι έχουν αποκτήσει γνώσεις που αφορούν σε: κείμενα, ιστορία και αρχαιολογία του αρχαίου ελληνικού και ρωμαϊκού θεάτρου· κείμενα και ιστορία του παγκόσμιου και ελληνικού θεάτρου από τον 10ο έως και τον 21ο αιώνα· θεωρία θεάτρου και σημειολογία παράστασης· ιστορία και θεωρία σκηνοθεσίας, υποκριτικής, κινησιολογίας, χορού, σκηνογραφίας, ενδυματολογίας, κινηματογράφου, όπερας· επισκόπηση εικαστικών τεχνών· ιστορία νεοελληνικής λογοτεχνίας· πρακτική υποκριτικής και σκηνοθεσίας.
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ: Οι απόφοιτοι μπορούν με τις γνώσεις αυτές: να εκπονήσουν επιστημονικές εργασίες· να κατανοήσουν εις βάθος ένα θεατρικό κείμενο ή μία παράσταση· να μετατρέψουν ένα θεατρικό ή λογοτεχνικό κείμενο σε θεατρικό παιχνίδι ή παράσταση.
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ: Οι απόφοιτοι μπορούν: να συνεχίσουν σπουδές σε μεταπτυχιακό επίπεδο στο ίδιο ή συγγενές αντικείμενο· να διδάξουν θεατρικά κείμενα ή να αναλάβουν μαθητικές παραστάσεις σε σχολεία της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης· να εργαστούν: ως εκπαιδευτικοί αισθητικής αγωγής σε ολοήμερα σχολεία· ως κριτικοί θεατρικών παραστάσεων και κειμένων στα ΜΜΕ· ως δραματολόγοι σε θεατρικούς οργανισμούς ή ως υπεύθυνοι καλλιτεχνικού προγραμματισμού ή ως επιμελητές προγραμμάτων· επίσης μπορούν να εργαστούν ως υπεύθυνοι θεατρικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων σε δημόσιους οργανισμούς· ακόμα, με περαιτέρω σπουδές μπορούν να γίνουν σκηνοθέτες ή ηθοποιοί.
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Ο απόφοιτος μπορεί να κατανοήσει εις βάθος το θεατρικό κείμενο και να το διδάξει ως κείμενο ή ως παράσταση, καθώς επίσης μπορεί να αναλάβει παρεμφερείς εργασίες, όπως την διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων.

Περαιτέρω πληροφορίες

Πλήρους Φοίτησης

Σχέση με την απασχόληση

Το Υπουργείο Παιδείας έχει προσδιορίσει τους όρους με τους οποίους οι απόφοιτοι Θεατρικών Σπουδών των Πανεπιστημίων Αθηνών, Πατρών και Πελοποννήσου και οι απόφοιτοι Θεάτρου του Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης μπορούν να διορίζονται στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση για την συστηματική διδασκαλία μαθημάτων θεατρικής παιδείας. Για την επαγγελματική κατοχύρωση των πτυχιούχων Θεατρικών Σπουδών έχει επιτευχθεί η σύσταση του κλάδου των θεατρολόγων (Φ.E.K. 204/2.3.2001) και η αναγνώριση των επαγγελματικών τους δικαιωμάτων (Φ.E.K. 111/6-4-2000 τ. Α΄), η ένταξή τους στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο) και η αναγνώριση της παιδαγωγικής επάρκειας με την ένταξή τους στις Καθηγητικές Σχολές (Φ.Ε.Κ. 260/17.10.2005). Επίσης πρόσφατα προκηρύχθηκαν οι πρώτες Οργανικές Θέσεις για τον Κλάδο ΠΕ32 (Φ.Ε.Κ. 1782/5-9-2007, τ. Β’), ο οποίος μετονομάστηκε σε Κλάδο ΠΕ91.01 (Φ.Ε.Κ. 38/2-3-2018 τ. Α΄). Με τα σημερινά δεδομένα έχουν την δυνατότητα να εργαστούν: α) Στο χώρο της εκπαίδευσης ως εκπαιδευτικοί: δάσκαλοι εμψυχωτές θεατρικής αγωγής, θεατρικών παιχνιδιών και δραματοποίησης, καθηγητές για τη διδασκαλία μαθημάτων θεατρικής παιδείας, υπεύθυνοι σχολικών εκδηλώσεων και παραστάσεων. β) Σε θεατρικούς οργανισμούς ως δραματολόγοι, υπεύθυνοι καλλιτεχνικού προγραμματισμού, μεταφραστές, επιμελητές προγραμμάτων. γ) Στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο ως επιστημονικοί σύμβουλοι και υπεύθυνοι για θεατρικές εκπομπές. δ) Στον ημερήσιο και περιοδικό τύπο και σε εκδοτικούς οίκους ως κριτικοί, ειδικευμένοι στο θέατρο συντάκτες, υπεύθυνοι εκδόσεων και δραστηριοτήτων σχετικών με το θέατρο. ε) Σε υπουργεία, νομαρχίες και στην τοπική αυτοδιοίκηση ως υπεύθυνοι θεατρικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων. στ) Σε δραματικές σχολές ως καθηγητές. ζ) Εφόσον συνεχίσουν μεταπτυχιακές σπουδές και αποκτήσουν διδακτορικό δίπλωμα, στα πανεπιστημιακά Τμήματα Θεατρικών Σπουδών και στα Τμήματα των Φιλοσοφικών Σχολών ως ακαδημαϊκοί διδάσκοντες. η) Σε ερευνητικά κέντρα ως μελετητές της ιστορίας και της θεωρίας του θεάτρου. θ) Μπορούν, μετά από εξειδικευμένες σπουδές, να εργαστούν ως σκηνοθέτες ή ως ηθοποιοί.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε αυτόν τον τύπο προσόντος έχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (επίπεδο 4).
Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών του ίδιου επιπέδου ή επιπέδου 7 ή 8.

Φορέας Χορήγησης

Πανεπιστήμιο Πατρών

Τύπος Προσόντος

Πτυχίο / Δίπλωμα ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ονομασία

Ανώτατη εκπαίδευση

Σκοπός

Βασικός

Διάρκεια

μέχρι 4 έτη